Obliczanie procentów w arkuszu kalkulacyjnym

reklama

O tym, że arkusze kalkulacyjne to potężne narzędzia, nie trzeba nikogo przekonywać. Pozwalają one zaprezentować dane w atrakcyjnej formie, np za pomocą wykresów czy diagramów. Najważniejsze to to, że pozwalają na wiele różnych obliczeń i formatowań zgromadzonych danych.

Obliczenia związane z procentami można oczywiście wykonać również w arkuszach kalkulacyjnych. Poniżej możesz zobaczyć jak to zrobić na przykładzie arkusza dostarczonego przez firmę Google, czyli Google Spreadsheets. W podobny sposób możesz obliczać procenty w arkuszu od firmy Microsoft - Excel'u.

Aby dokonać obliczeń procentów, w pierwszej kolejności należy przygotować dane. Dla przykładu posłużę się akcjami i wyliczaniem procentowego zysku.

Obliczanie procentów w arkuszu kalkulacyjnym

Dzięki temu obok wyników pojawi się znak % a we wzorach nie będziemy musieli dodatkowo wyników dzielić przez 100.