Kalkulator Procentowy

Kalkulator procentowy pozwala w łatwy i szybki sposób obliczyć zadania z procentami. W interesującym Cię miejscu wypełnij formularze aby poznać wynik.

%


%

%

%

O kalkulatorze procentowym

Nasz kalkulator procentowy wykonuje pięć różnych zadań związanych z obliczaniem procentów.

Dzięki tej liście poradzisz sobie z najczęściej występującymi zadaniami jakie wykonuje się wykorzystując procenty.

Jeśli musisz nauczyć się rozwiązywać obliczenia z procentami bez użycia kalkulatora to koniecznie zapoznaj się z definicją procenta oraz wzorami, które wykorzystywane są do obliczania procentów. Wszystko znajdziesz poniżej.

Definicja procenta

Procent jest jedną setną z pewnej wielkości. Czyli:
1% danej liczby jest 1/100 tej liczby
a% danej liczby to a/100 tej liczby
Definicję procenta możemy również przeczytać na stronie Wikipedii: procent.

Wzory na obliczanie zadań z procentami

Poniżej znajdziesz wzory jakie są użyte do obliczania zadań z procentami. Dzięki nim będziesz mógł samodzielnie policzyć obliczyć procent z danej liczby, określić jakim procentem jednej liczby jest druga liczba, zwiększyć lub zmniejszyć liczbę o określony procent. Pytanie jak obliczyć procent na kalkulatorze? nie będzie już problemem.

1. Obliczanie procentu z liczby

wzór: (a / 100) * b - a jest procentem, b jest liczbą

Przykład na obliczenie procentu z liczby:
Załóżmy, że mam liczbę 5000 i chcemy obliczyć ile wynosi 19% z tej liczby. Korzystając ze wzoru powyżej mamy:
(19 / 100) * 5000 = 0.19 * 5000 = 950

Jeśli zarobiliśmy 5000 zł i musimy od tej kwoty zapłacić 19% podatku, to wartość podatku wynosi 950 zł.

2. Obliczanie jakim procentem liczby b jest liczba a

wzór: (a / b) * 100

Przykład na policzenie jakim procentem liczby b jest liczba a:
Załóżmy, że mamy liczbę 100 i chcemy obliczyć jakim procentem jest liczby 1000. Korzystając ze wzoru powyżej mamy:
(100 / 1000) * 100 = 0.1 * 100 = 10

3. Obliczanie o ile procent liczba a różni się od liczby b

wzór: ((b – a) / a ) * 100

Przykład na obliczenie o ile procent różnią się od siebie dwie liczby. Załóżmy, że mamy liczby 24 i 28.5. Korzystając ze wzoru powyżej mamy:
((28.5 - 24) / 24) * 100 - (4.5 / 24) * 100 = 0.1875 * 100 = 18.75,
czyli liczby 24 i 28.5 różnią się od siebie o 18.75 %. O tyle procent druga liczba jest większa od pierwszej.

Jeśli na giełdzie kupiliśmy akcje pewniej spółki za 24 zł i teraz są one warte 28.5 zł to znaczy, że wzrosły one o 18.75%.

4. Powiększanie liczby o procent (dodawanie)

wzór: a * (1 + b/100)

Przykład na (dodanie) powiększenie liczby o dany procent. Załóżmy, że mamy liczbę 99 i chcemy ją powiększyć o 23%. Wykorzystując wzór powyżej mamy:
99 * (1 + 23/100) = 99 * 1.23 = 121.77

Jeśli mamy jakiś przedmiot, którego wartość netto wynosi właśnie 99 zł i wiemy, że obowiązuje na niego 23% VAT. To gdy powiększymy tę wartość (99) o stawkę VAT (23%) otrzymamy kwotę brutto, czyli 121.77 zł.

5. Pomniejszanie liczby o procent (odejmowanie)

wzór: a * (1 – b/100)

Przykład na (odejmowanie) pomniejszanie liczby o dany procent. Załóżmy, że mamy liczbę 250 i chcemy ją pomniejszyć o 30%. Podstawiając liczby do wzoru powyżej mamy:
250 * (1 - 30/100) = 250 * 0.7 = 175

Jeśli w sklepie jakieś ubranie (np. sukienka) kosztuje 250 zł i jest ona przeceniona o 30%, to zapłacimy za nią 175 zł.

Przykłady użycia kalkulatora procentowego

Wiele przypadków użycia procentu z pewnością umiesz wymienić. Kilka jest już podanych wyżej. A poniżej lista najczęstszych zastosowań działań związanych z procentami:

Podsumowanie

Kalkulator procentowy to narzędzie online, które może być stosowany w wielu różnych sytuacjach. Dzięki tej stronie masz możliwość szybko dokonać potrzebnych Ci obliczeń. Korzystaj z niego tak często jak tylko potrzebujesz. A po zaznajomieniu się ze wzorami, niektóre obliczenia będziesz w stanie wykonać samodzielnie na kalkulatorze lub w pamięci. Jeśli jednak masz wątpliwości czy dobrze policzyłeś procenty, zawsze możesz je sprawdzić korzystając z naszego kalkulatora procentowego.